Hiện tại Gamikey đang cung cấp dịch vụ Spotify Preimum giá rẻ với đầy đủ tính năng như bản Premium bình thường, tuy nhiên vì hình thức này là add bạn vào 1 nhóm Family có chứa gói Premium, theo đó bạn sẽ được hưởng đặc quyền Premium khi tham gia.

Theo chính sách của Spotify, mỗi tài khoản sẽ được tham gia không quá 2 Family trong vòng 12 tháng vì vậy khi tài khoản của bạn bị giới hạn này bó buộc bạn sẽ phải sử dụng 01 tài khoản mới để có thể đăng ký dịch vụ giá rẻ này.

Điều khó khăn là bạn sợ bị mất list nhạc ở tài khoản cũ khi đã sử dụng trong thời gian dài và mất công sưu tầm, đừng lo, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể sao chép nhạc giữa tài khoản này với tài khoản khác.

Cách 1: Sử dụng tính năng Migration Tool của Upgrade

B1: Truy cập: https://upgrader.shop/migrate

B2: Ở mục Origin các bạn nhập thông tin đăng nhập tài khoản gốc cần lấy nhạc ra.

B3: Ở mục Destination các bạn nhập thông tin đăng nhập của tài khoản đích cần chép nhạc vào

B4: Click Export (xuất dữ liệu) và Import (Chép dữ liệu)

Done!

Giao diện Migration Tool

Cách 2: Sử dụng công cụ SpotMyBackup

B1: Truy cập: http://www.spotmybackup.com/

B2: Đăng nhập tài khoản gốc vào

Giao diện công cụ Spotmybackup

Nhấn đồng ý ủy quyền cho SpotMyBackup để đăng nhập.

Nhấn đồng ý ủy quyền

B3: Các bạn sẽ nhìn thấy số lượng bài hát và playlist có trên tài khoản gốc ở đây.

Nhấn Export để xuất ra tệp dữ liệu có đuôi Json, lưu tệp này vào nơi dễ thấy.

số lượng bài hát và playlist có trên tài khoản gốc

B4: Tiếp tục thực hiện lại các bước trên nhưng thay vì nhập tài khoản gốc các bạn nhập tài khoản đích và sau đó nhấn Import >> Tìm đến file đã lưu và đợi quá trình tải lên.

Done!