Hiện tại Gamikey sẽ giao hang 100% online thông qua các hình thức phù hợp với các mặt hàng bạn đã mua, cụ thể:

  1. Đối với các sản phẩm là Key code, tài khoản: Gamikey sẽ giao hang qua email mà bạn đã đăng ký lúc mua hang.
  2. Đối với các sản phẩm là các dịch vụ nâng cấp, kích hoạt: Gamikey sẽ tương tác với bạn qua điện thoại hoặc nhắn tin để hoàn tất quá trình.

Thời gian giao hàng:

Đối với từng sản phẩm/dịch vụ sẽ có thời gian giao nhận khác nhau, tuỳ thuộc vào thời gian bạn đặt hang và tốc độ xử lý của bộ phận kỹ thuật Gamikey.

Tối đa đơn hang của bạn sẽ được hoàn tất trong vòng 24h kể từ khi đặt hàng